Kraftig økning i bruken av midlertidig ansatte i politiet