Henla etterforskning av brann: Nå vil eier bygge nytt

foto