Foreldre har meldt inn 239 farlige skoleveier i fylket