Straks kommer appen som varsler deg om du er i nærheten av en smittet