Sørlandet sykehus ber om hjelp: Trenger smittevern-utstyr