Her planlegges nye idrettsanlegg for 500 millioner

foto