Leder: Myndighetene må utfordre kulturelle koder som hevn og æresbegrep