Debatt: De som tror vi ikke har mennskehandel på Sørlandet, tar feil

foto