Utvalg vurderer loddtrekning ved studieopptak

foto