Løs hund skal ha bitt sau og båt har gått på grunn