Brøt karantenereglene – så besøkte han besteforeldrene

foto