Derfor er det stengte veier og redusert biltrafikk her i dag