Kort tid mellom vaksinedoser kan ha ført til at flere eldre er blitt innlagt