• «Flaskehals i rettsystemet» • «Betydelig ulempe» • «Svekker tilliten til politiet»

foto