Maten på aldersinstitusjoner bedre enn sitt frynsete rykte