Anmeldelsen trippeldrapsdømte Per Orderud leverte mot en tidligere Kripos-førstebetjent, er nå henlagt av Spesialenheten. Orderud påklager henleggelsen.

Orderud anmeldte tidligere førstebetjent Tore Per Bakken for fabrikkering av bevis i forbindelse med at Orderud ble dømt til 21 års fengsel for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

Bakken har nektet for å ha fabrikkert bevis.

– Saken henlegges, da det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, skriver Spesialenhetens sjef Terje Nybøe i vedtaket ifølge Dagbladet.

Den henleggelsen ble umiddelbart påklaget av Orderud.

– Han er oppgitt, men ikke veldig overrasket. Han har jo ikke opplevd at hans synspunkter blir hensyntatt, sier Orderuds privatetterforsker Tore Sandberg til NTB.