Seks søkere ville ha lederjobben – han fikk den

foto