Krever svar på hvor mange innvandrere som er i arbeid i Arendal

foto