Debatt: Navigasjons- og radioskolen i Arendal er «plyndret»

foto