Asylmottak evakuert etter storbrann i Telemark

foto