Vil ha alkoholservering i første – og Tyrili i resten av bygget

foto