Gripende seremoni: Stine Sofies smykke ble grunnsten for nytt barnesenter

foto