Har funnet intakt tungtvannskjeller i Telemark

foto