Manglet driftsavtaler, varslet innkjøpsstopp

foto