Siktet for uaktsom kjøring, forsøk på ran og trusler