Byggesaksbehandleren slipper å betale for egen søknad