Ble hørt i ankesaken, men erstat­ningen kuttes

foto