Her kjører snøkanonene for full fres på Hovden: - Jobber så fort vi kan