Denne fotoboksen på E18 er blant dem som blinker hyppigst i landet