Vil skape opplevelsesrikt kulturstrøk rundt Torvet