– Folk har virkelig gått inn for å lete etter måter å bli fornærmet på