Flere har nok vondt for å tro at Benedikte og Roar behandler Geir Fredrik som folk flest

foto