I denne byen blir det trolig gågate året rundt

foto