Tilbakekaller kyllingfilet etter listeria-funn

foto