Lærere kan ikke nekte å delta i gudstjenester

foto