– Eier har aldri kontaktet oss med hensyn til utvidelsene på eiendommen