Avdekket flere brudd på reglene for alkoholservering