Kirkehærverket: Fremstilt for fengsling mandag

foto