E18: – Ikke nødvendig å bygge én eneste tunnel

foto