Innreiseforbud kan føre til forsinkelser for Varoddbroa

foto