Så denne fra kjøkkenvinduet: - Ulv, ulv, ropte kona

foto