foto
FUNNET DØD: Trolig var det en annen hunn som ble denne isfuglens bane. Foto: Espen Sundet Nilsen

Fløy en liten blåfugl over hele Agder