Helsetilsynet klager på politiets henleggelse av feiloperasjonssak