PST: Spionsiktet mann hadde møter med russisk etterretningsoffiser