Stortinget: - Mørland har ikke unndratt opplysninger

foto