To biler involvert i trafikkulykke – vei stengt

foto