Her kjører bilistene mot kjøreretningen i 100-sonen for å slippe ulykkeskøen