Farevarsel: - Sikre løse gjenstander og unngå ferdsel på utsatte steder