Nakstad om gjenåpningen: Ingen grunn til å tro det blir forsinkelser