– Hvis de tror strømopprøret er ferdig, tar de feil